In bedrijf stellen

 

TSBO is bekend met het gehele traject van het in bedrijfstellen. Van de losse componenten tot en met een compleet werkend systeem.

Bij nieuwbouw en bij uitbreiding van een bestaande installatie is het van belang dat het in bedrijfstellen gestructureerd verloopt om een zo goed mogelijk eindresultaat op te leveren. Het in bedrijfstellen begint met een componententest gevolgd door het gehele systeem op een normale werking te testen. Na een goed resultaat worden fouten gesimuleerd volgens een van tevoren opgesteld schema. De installatie moet niet allen op zijn werking getest worden, maar ook op mogelijke omstandigheden die zich in de praktijk voor kunnen doen. Fout situaties kunnen ontstaan, maar deze moeten op een eenvoudige manier op te lossen zijn.