Montage

Alhoewel montage en demontage door vele bedrijven word uitgevoerd kan het de nodige zorgen met zich mee brengen, TSBO heeft de ervaring om de montage / demontage gepland en veilig te laten verlopen. Hierdoor is het eventueel weer opbouwen van een gedemonteerd systeem op een later tijdstip naar tevredenheid mogelijk.

 

Voor verplaatsing van een machine of een productielijn moet de demontage en de montage gecontroleerd en gedocumenteerd verlopen. Alle verschillende onderdelen zowel elektrisch als mechanisch worden in tekening gebracht en krijgen een uniek nummer. Het geheel wordt klaar gemaakt voor transport Als het demonteren goed is uitgevoerd zal het weer monteren vlot verlopen.

 

Veranderingen in uw bedrijfssituatie kunnen er toe lijden dat een gedeelte van uw systeem afgebroken of aangepast moet worden terwijl de rest moet blijven werken. Wij hebben de ervaring in het demonteren van gedeeltes terwijl de productie en opslag ongehinderd doorgaan. De werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk in de normale werkuren maar de werkzaamheden waarbij het gehele systeem stil moet zullen dan ook in overleg gebeuren.