Projecten

Het succesvol volbrengen van de realisatie van een systeem is voor een groot deel afhankelijk van leiding en de coördinatie ter plaatse. Wij zijn in staat deze taken op ons te nemen en zo de project manager te ontlasten.

De site manager van TSBO geeft ondersteuning aan de project manager om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren en met bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende partijen, de optimalisatie van de planning, het rendement van het project, de veiligheid en de tevredenheid van de klant.

De site manager van TSBO:

·         Zorgt voor het coördineren van de werkzaamheden

·         Controleert voortdurend of de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

·         Houd de kosten nauwlettend in de gaten, meerwerken en extra materialen worden alleen geaccepteerd als het niet anders kan.

·         Coördineert de testen of assisteert bij het testen.

·         Heeft de technische kennis om voorgestelde oplossingen en het geleverde werk te kunnen beoordelen op geschiktheid.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn:

Samsung in Hamburg, Jansen Pharmaceutica in Beerse, Philip Morris in Bergen op Zoom, Koninklijke bibliotheek in Den Haag, HHLA in Hamburg, Tupperware in Aalst, Hansen Transmissie in Lommel.